QIAONAN PRINTING

YOUR BEST CHOICE FOR PAPER PACKAGING

桥南致力于用先进的设备和理念为客户制作最好的产品,我们经验丰富的专业印刷团队将为您带来全面的服务,团队在印刷领域的技术和认知是我们坚固的基石。

漳   州   市   桥   南   印   刷   有   限   公   司

ZHANGZHOU QIAONAN PRINTING CO., LTD

SINCE 1988